00:01 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Kaj jen mi iras heime, portas kun mi blankan narcison — mi trovis sur benko la tutan bukedon kaj prenis unun, kaj en maniko — tre malnovan, kovritan de deskvamiĝinta farbo fosileton por prikli plantojn, svingi ĝin kvazaŭ glavon estas tre mojosa, sur mian ŝultron estas varmega birda ŝalo, kiun mi faris mem, kaj mi sentas min ĉu kiel persono de ia legendo (ia triagrada sanktulo?), ĉu kiel mia propra persono, tielan tipon mi tute povus elpensi. Dektrijara mi ŝatus, kian mi fariĝis, ankaŭ nuna mi ŝatas tiu.
En cielo super mia heimo estas nekredeble multe da steloj kaj nemalmulte da aeroplanoj, mi estas pli aĝa or Clarisse McClellan je kvar jaroj, mi moviĝas en ĝusta direkto.

И вот я иду домой, несу с собой белый нарцисс — нашёл на скамейке целый букет и забрал себе один, а в рукаве — очень старую, покрытую облупившейся оранжевой краской лопатку для пересаживания растений, ей очень классно махать как мечом, на плечах у меня очень тёплая птичья шаль, которую я сделал сам, и я чувствую себя то ли персонажем какой-нибудь легенды (каким-нибудь третьестепенным святым?), то ли своим собственным персонажем, такой образ я вполне мог бы придумать. Тринадцатилетнему мне бы понравилось, каким я стал, нынешнему мне тоже нравится.
В небе над моим домом невероятно много звёзд и немало самолётов, я на четыре года старше Клариссы Маклеллан, я двигаюсь в правильном направлении.

@музыка: смерть Клариссы -- это самое ужасное убийство ради нагнетания драмы, которое я когда-либо видел

@настроение: как так можно было вообще

@темы: улыбающаяся рыба

12:31 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Mi estas plena de amo, ke esti plena de amo, estis sufiĉe satdormi kaj ludi ukulelon (ukuleli :D), nur kiu povus supozi tion.
Gratulon ĉiujn vin okaze de Tago de Kosmonaŭtiko.

Полон любви, чтобы быть полным любви, достаточно было выспаться и поиграть на укулеле, кто бы только мог предположить такое.
С Днём Космонавтики всех.


17:53 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Mi tre malĝojis kji koleris pri tio, ke mi konstante havas nek monon nek kielojn ĝin perlabori, ne forlasante sciencon, mi eĉ ne varbis lernantojn en tiu semestro, ĉar ne povas enlistigi ilin en la horaro, kaj poste trovas konketon sur la tablo kaj tuj ĉesis — ĉu tio estas malfeliĉo, ke mi ne havas mono, iel ĝi aperos, se mi bezonas ĝin.

Kial mi eĉ havas konketon, mi neniam ilin trovis kaj aĉetis, ĉu io donacis ĝin al mi.

Очень грустил и злился от того, что у меня вечно нет ни денег, ни способов их зарабатывать, не бросая науку, даже учеников в этом семестре не брал, потому что некуда их в расписание вставить, а потом нашёл на столе ракушку и сразу перестал — тоже мне беда, денег нет, как-нибудь появятся, если нужно будет.

Откуда у меня вообще ракушка, никогда их не находил и не покупал, подарил, что ли, кто-то.

01:15 

iel tiel | как-то так

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».

@настроение: иэль тиэль!

13:13 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
do, nun estas la 2016 jaro kaj mi komencas legi Homestuck.
итак, сейчас 2016 год и я начал читать хомстак.

BEHOLD MY ROBES
изображение

21:54 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
В словосочетании "поставить/сделать чайку" не могу* перестать ставить ударение в слове "чайку" на первый слог.


*это тот редкий случай, когда "не могу" и в самом деле означает "не хочу"

@музыка: я не перевёл этот пост, потому что не придумал, как

@настроение: если вы знаете, как, расскажите мне

21:25 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
изображение

21:58 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Mi eltrovis ĉilian rozan duonsekan vinon kaj nun mi bezonas keston da ĝin.
***
Mi konkludis, ke ĉar desegnaĵoj (kaj surskriboj) en marĝenoj de manskribaĵoj nomiĝas marĝennotoj, mia tatuo kun monstro el la psalmaro de Luttrello estas marĝena.

Открыл для себя чилийское розовое полусухое, и теперь мне нужен ящик его.
***
Сообразил, что рисунки (и надписи) на полях рукописей называются маргиналии, а значит, моя татуировка с чудищем из псалтыря Латрелла маргинальная.

@музыка: или eltrovis por min? или как-то ещё?

23:40 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
La vorto "strigo" france povas ankaŭ esti demonstrativon kaj signifi "mojosa", tio estas eble diri "tre strigo" aŭ "tute ne strigo".
***
Kiom gravaj estas odoroj por vi? Mia flarsenso estas sufiĉe meza (kvankam de fumado ĝi kvazaŭ pliboniĝas, estas tio eble? mi ne scias), sed nazkataro tuj senigas min rimarkebla parto de la informacio pri mondo — ne plej grava, sed interesa, kaj el sezonoj mi pli ŝatas printempon kaj aŭtunon ankoraŭ tial, ke tiam estas multegaj odoroj, kaj ne nur neĝo aŭ greso.
***
Mi serĉis termion de tapiro (36.5, kiel ĉe homoj), laŭvoje trovis Tapir Care Manual kun 65 paĝoj. Sesdek kvin! tio estas tri miajn diplomojn, kaj ĉio pri tapiroj kaj kiel ilin varti.

читать по-русски

15:50 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
mi sidas heime apenaŭ viva kaj malproksime distras kunulon en lekcio per la sagao pri tapiro, ankaŭ vin distros

сижу дома едва живой и удалённо развлекаю товарища на лекции сагой о тапире, вас тоже развлеку

изображение
+8

@музыка: kunulo -- вместе-человек

@настроение: замечательное слово

15:01 

Ĉiuj homoj en mia muzikaro estas mortinta | все люди в моём плейлисте мертвы

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
20:54 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
"Unu litro ne estas multe", — parolas duolingo al mi. Bone.
***
Hodiaŭ mi eksciis, ke la litero ł angle estas dark l. La malhela (aŭ eĉ tenebra!) lo!
***
Mi vidis la malgrandan knabinon en rozkoloraj botetoj, bunta lila kaj rozkolora lanugajako kun malsimpla ornamo, kaj ideale kongruanta en la koloroj karnavala masko kun plumoj.

читать по-русски

02:33 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Dunedaino? Donu duan!
mi enmuntis esperanton in mian capon sufiĉe, ke elpensi subtilajn lingvajn ŝercojn (vidu supre), ligi duan vorton daŭre ne povas.
***
Hodiaŭ mi eksciis, ke kazeo germane estas Quark, eksiis tion mi poste kiam legis pri tradiciaj kristnaskaj kukoj kun kvarkoj.

читать по-русски

23:12 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Poste frostoj tie ĉi fariĝis ĉirkaŭnulo kaj ĉio kovriĝis per nuboj kaj neĝo. Ĉielo estas tre hela, mi havas samtempe ne malpri ol tri ombroj de diversaj lanternoj kaj lampoj, odoras je aŭtuna arbaro poste pluvo (malseka pina ŝelo kaj seka herbo, ankau malseka), tuta superrigardata spaco estas plenega de malpeza mola lumo.

После морозов у нас здесь наступило околонуля и всё затянуло облаками и засыпало снегом. Небо очень светлое, у меня не меньше трёх теней одновременно от разных фонарей и ламп, пахнет осенним лесом после дождя (мокрая сосновая кора и сухая трава, тоже мокрая), всё обозримое пространство переполнено лёгким мягким светом.

@музыка: мокрая сухая трава

@настроение: чудеса языка

18:22 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Mi eksciis pro teknikon "boro" kaj nun volas tajlori el mia hejma pantalono sako por tekkomputilo — la malnova rompiĝis — kun baleno kaj aerfluoj, sed tiam hejme mi estus devigita esti sen pantalono, kaj mi ne estas edukita tiel. Se en mia nova laboro, pro kiun mi dum laciĝis paroli, sed poste, eble, rakontos, oni min ion pagos, mi aĉetus ruĝpandan piĵamon.

Узнал про технику "боро" и теперь хочу сшить из своих домашних штанов ноутбучную сумку — старая сломалась — с китом и воздушными течениями, но тогда дома придётся ходить без штанов, а я не так воспитан. Если на моей новой работе, про которую я пока устал говорить, но потом, может быть, расскажу, мне что-нибудь заплатят, куплю себе пижаму-красную панду.

10:14 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
kroĉetis dorsosakon @ surmetis sur la kapon


Nu, pli ĝuste, tio estas ĉirkaŭ la triono de dorsosako, sed lano dum finiĝis kaj ankaŭ mono por ĝin, kiam aperas, mi ĝin finkroĉetos.
***
Mi volas glukovri tute ĉirkaŭe per reproduktaj bildoj de Klee kaj tial sidi.

по-русски

@настроение: какой я на картинке ангельский получился, что значит свет и ракурс

18:42 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Hodiaŭ sonĝe mi eksplikis iun, kio estas numeroradiostacioj.
Сегодня во сне я объяснял кому-то, что такое номерные радиостанции.
***
Kaj ĉu vi komprenas, mi venis hejmen kaj fartas bone.
И вы понимаете, я прихожу домой и мне хорошо.

@темы: улыбающаяся рыба

00:00 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Mi jen ekpensis pri genraŝanĝo de Frank kaj Triŝa el "Kronikoj de Eho" kaj volas paroli pri tio. Imagu ĉiopovan mokeman sorĉistinon (kiu, interalie, ilustrus la tezo de Ĝuffin pri tio, ke Humgato ne rigardas, kiu kion havas sub skabo), kaj ŝian katon, kiu ŝi transsorĉis en homon, ke li helpu ŝin kun kuiraĵo, delikatan suplan junulon kun aŭro da gemuteco.

Я тут подумал про гендерсвап Франка и Триши из "Хроник Ехо" и хочу поговорить об этом. Представляете, всемогущая насмешливая ведьма (которая, кстати, проиллюстрировала бы тезис Джуффина о том, что Хумгат не смотрит, что у кого под скабой), и её кот, которого она превратила в человека, чтобы на кухне помогал, чуткий гибкий юноша с аурой уюта.

15:17 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Jen vi legas la postapokalipsan bildrakonton, kaj jen post dudek minutoj vi jam povas nomi kunparolanton bugrulo en la antikva skandinava per tri diversaj manieraj. Sed nur skribe — mi ne sciis, kien meti akcenton en vorto sorðinn.
***
Veturas la blua traktoro, veturigas plenan ĉaron da sakoj, ŝtopitaj per sekaj folioj.
***
En mia leksikono estas frazoj "granda delto", "malgranda delto" kaj " ronda delto" — respektive Δ, δ и ∂. Kaj kiel vi nomas ilin?

читать по-русски

19:17 

Во всех случаях помните про кнопку «Открывание дверей».
Mi forbruligis per fajrilo sekan tilian folion, flaris la fumon, sentis ion malfacile vortigeblan.
Сжёг на зажигалке сухой липовый лист, нюхал дым, чувствовал сложновербализуемое.
***
Jen la animacia filmo, kiu aŭdace movis de loko de mia-plej-amata-animacia-filmo-ĉiam Secret of Kells, sidiĝis apude kaj komencas leki sin.
Вот вам мультик, который решительно пододвинул с места моего-самого-любимого-мультика-вообще Secret of Kells, уселся рядом, и стал вылизываться.


может, прорастём ещё

главная