• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
01:33 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Чуть больше, чем через сутки, гос по философии, и лучше бы я был ирландским монахом в двенадцатом веке, точно так же разбирал бы и переписывал сложные тексты о высоком, только без дедлайнов. Инициалы бы вырисовывал, рыбу бы ловил, кота бы завёл белого.

@музыка: я переведу этот пост чуть попозже

@настроение: отличное, кстати, время поста

22:12 

E -- edukado | О -- образование

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
19:02 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Nekompreneble, kio okazis al homoj, kiuj konsideras germanan lingvon malbela, sed aŭdis en germana litere nur "Hände hoch" en sovetiaj militfilmoj.
Nekompreneble, kio okazis al homoj, kiuj diras al iu ne laŭ tiu genro, laŭ kiu gi diras al sin, precipe en interreto, kie neniaj sekskarakteroj distras.
Nekompreneble, kiel friti krespoj, ke tute ĉirkaŭe ne estos kovrita per pasto.

Nekompreneble ankaŭ, ke fari kun vinsiropo, ĉu kiu scias? Mi dume elpensis verŝi ĝin en vodkon, sed tio estas iom malestetike.

читать по-русски

00:24 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
kaj mi ankoraŭ al Monstratio venis | вот на Монстрацию ещё сходил


@музыка: когда я перестану выглядеть на 13 лет, интересно

@настроение: quoth the Raven, “Nevermore.”

00:10 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Ke iomete dilui patoso de antaŭa blogaĵo, ekrigardu tian aeroplanon, mi ridis pri ĝi dum la tuta vespero.
Чтобы немного разбавить пафос предыдущего поста, посмотрите на этот самолёт, я смеялся с него весь вечер.

изображение

изображение

en.wikipedia.org/wiki/Stipa-Caproni

00:01 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Kaj jen mi iras heime, portas kun mi blankan narcison — mi trovis sur benko la tutan bukedon kaj prenis unun, kaj en maniko — tre malnovan, kovritan de deskvamiĝinta farbo fosileton por prikli plantojn, svingi ĝin kvazaŭ glavon estas tre mojosa, sur mian ŝultron estas varmega birda ŝalo, kiun mi faris mem, kaj mi sentas min ĉu kiel persono de ia legendo (ia triagrada sanktulo?), ĉu kiel mia propra persono, tielan tipon mi tute povus elpensi. Dektrijara mi ŝatus, kian mi fariĝis, ankaŭ nuna mi ŝatas tiu.
En cielo super mia heimo estas nekredeble multe da steloj kaj nemalmulte da aeroplanoj, mi estas pli aĝa or Clarisse McClellan je kvar jaroj, mi moviĝas en ĝusta direkto.

И вот я иду домой, несу с собой белый нарцисс — нашёл на скамейке целый букет и забрал себе один, а в рукаве — очень старую, покрытую облупившейся оранжевой краской лопатку для пересаживания растений, ей очень классно махать как мечом, на плечах у меня очень тёплая птичья шаль, которую я сделал сам, и я чувствую себя то ли персонажем какой-нибудь легенды (каким-нибудь третьестепенным святым?), то ли своим собственным персонажем, такой образ я вполне мог бы придумать. Тринадцатилетнему мне бы понравилось, каким я стал, нынешнему мне тоже нравится.
В небе над моим домом невероятно много звёзд и немало самолётов, я на четыре года старше Клариссы Маклеллан, я двигаюсь в правильном направлении.

@музыка: смерть Клариссы -- это самое ужасное убийство ради нагнетания драмы, которое я когда-либо видел

@настроение: как так можно было вообще

@темы: улыбающаяся рыба

12:31 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi estas plena de amo, ke esti plena de amo, estis sufiĉe satdormi kaj ludi ukulelon (ukuleli :D), nur kiu povus supozi tion.
Gratulon ĉiujn vin okaze de Tago de Kosmonaŭtiko.

Полон любви, чтобы быть полным любви, достаточно было выспаться и поиграть на укулеле, кто бы только мог предположить такое.
С Днём Космонавтики всех.


17:53 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi tre malĝojis kji koleris pri tio, ke mi konstante havas nek monon nek kielojn ĝin perlabori, ne forlasante sciencon, mi eĉ ne varbis lernantojn en tiu semestro, ĉar ne povas enlistigi ilin en la horaro, kaj poste trovas konketon sur la tablo kaj tuj ĉesis — ĉu tio estas malfeliĉo, ke mi ne havas mono, iel ĝi aperos, se mi bezonas ĝin.

Kial mi eĉ havas konketon, mi neniam ilin trovis kaj aĉetis, ĉu io donacis ĝin al mi.

Очень грустил и злился от того, что у меня вечно нет ни денег, ни способов их зарабатывать, не бросая науку, даже учеников в этом семестре не брал, потому что некуда их в расписание вставить, а потом нашёл на столе ракушку и сразу перестал — тоже мне беда, денег нет, как-нибудь появятся, если нужно будет.

Откуда у меня вообще ракушка, никогда их не находил и не покупал, подарил, что ли, кто-то.

01:15 

iel tiel | как-то так

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.

@настроение: иэль тиэль!

13:13 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
do, nun estas la 2016 jaro kaj mi komencas legi Homestuck.
итак, сейчас 2016 год и я начал читать хомстак.

BEHOLD MY ROBES
изображение

21:54 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
В словосочетании "поставить/сделать чайку" не могу* перестать ставить ударение в слове "чайку" на первый слог.


*это тот редкий случай, когда "не могу" и в самом деле означает "не хочу"

@музыка: я не перевёл этот пост, потому что не придумал, как

@настроение: если вы знаете, как, расскажите мне

21:25 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
изображение

21:58 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi eltrovis ĉilian rozan duonsekan vinon kaj nun mi bezonas keston da ĝin.
***
Mi konkludis, ke ĉar desegnaĵoj (kaj surskriboj) en marĝenoj de manskribaĵoj nomiĝas marĝennotoj, mia tatuo kun monstro el la psalmaro de Luttrello estas marĝena.

Открыл для себя чилийское розовое полусухое, и теперь мне нужен ящик его.
***
Сообразил, что рисунки (и надписи) на полях рукописей называются маргиналии, а значит, моя татуировка с чудищем из псалтыря Латрелла маргинальная.

@музыка: или eltrovis por min? или как-то ещё?

23:40 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
La vorto "strigo" france povas ankaŭ esti demonstrativon kaj signifi "mojosa", tio estas eble diri "tre strigo" aŭ "tute ne strigo".
***
Kiom gravaj estas odoroj por vi? Mia flarsenso estas sufiĉe meza (kvankam de fumado ĝi kvazaŭ pliboniĝas, estas tio eble? mi ne scias), sed nazkataro tuj senigas min rimarkebla parto de la informacio pri mondo — ne plej grava, sed interesa, kaj el sezonoj mi pli ŝatas printempon kaj aŭtunon ankoraŭ tial, ke tiam estas multegaj odoroj, kaj ne nur neĝo aŭ greso.
***
Mi serĉis termion de tapiro (36.5, kiel ĉe homoj), laŭvoje trovis Tapir Care Manual kun 65 paĝoj. Sesdek kvin! tio estas tri miajn diplomojn, kaj ĉio pri tapiroj kaj kiel ilin varti.

читать по-русски

15:50 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
mi sidas heime apenaŭ viva kaj malproksime distras kunulon en lekcio per la sagao pri tapiro, ankaŭ vin distros

сижу дома едва живой и удалённо развлекаю товарища на лекции сагой о тапире, вас тоже развлеку

изображение
+8

@музыка: kunulo -- вместе-человек

@настроение: замечательное слово

15:01 

Ĉiuj homoj en mia muzikaro estas mortinta | все люди в моём плейлисте мертвы

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
20:54 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
"Unu litro ne estas multe", — parolas duolingo al mi. Bone.
***
Hodiaŭ mi eksciis, ke la litero ł angle estas dark l. La malhela (aŭ eĉ tenebra!) lo!
***
Mi vidis la malgrandan knabinon en rozkoloraj botetoj, bunta lila kaj rozkolora lanugajako kun malsimpla ornamo, kaj ideale kongruanta en la koloroj karnavala masko kun plumoj.

читать по-русски

02:33 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Dunedaino? Donu duan!
mi enmuntis esperanton in mian capon sufiĉe, ke elpensi subtilajn lingvajn ŝercojn (vidu supre), ligi duan vorton daŭre ne povas.
***
Hodiaŭ mi eksciis, ke kazeo germane estas Quark, eksiis tion mi poste kiam legis pri tradiciaj kristnaskaj kukoj kun kvarkoj.

читать по-русски

23:12 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Poste frostoj tie ĉi fariĝis ĉirkaŭnulo kaj ĉio kovriĝis per nuboj kaj neĝo. Ĉielo estas tre hela, mi havas samtempe ne malpri ol tri ombroj de diversaj lanternoj kaj lampoj, odoras je aŭtuna arbaro poste pluvo (malseka pina ŝelo kaj seka herbo, ankau malseka), tuta superrigardata spaco estas plenega de malpeza mola lumo.

После морозов у нас здесь наступило околонуля и всё затянуло облаками и засыпало снегом. Небо очень светлое, у меня не меньше трёх теней одновременно от разных фонарей и ламп, пахнет осенним лесом после дождя (мокрая сосновая кора и сухая трава, тоже мокрая), всё обозримое пространство переполнено лёгким мягким светом.

@музыка: мокрая сухая трава

@настроение: чудеса языка

18:22 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi eksciis pro teknikon "boro" kaj nun volas tajlori el mia hejma pantalono sako por tekkomputilo — la malnova rompiĝis — kun baleno kaj aerfluoj, sed tiam hejme mi estus devigita esti sen pantalono, kaj mi ne estas edukita tiel. Se en mia nova laboro, pro kiun mi dum laciĝis paroli, sed poste, eble, rakontos, oni min ion pagos, mi aĉetus ruĝpandan piĵamon.

Узнал про технику "боро" и теперь хочу сшить из своих домашних штанов ноутбучную сумку — старая сломалась — с китом и воздушными течениями, но тогда дома придётся ходить без штанов, а я не так воспитан. Если на моей новой работе, про которую я пока устал говорить, но потом, может быть, расскажу, мне что-нибудь заплатят, куплю себе пижаму-красную панду.

может, прорастём ещё

главная