Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
21:25 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
изображение

21:58 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi eltrovis ĉilian rozan duonsekan vinon kaj nun mi bezonas keston da ĝin.
***
Mi konkludis, ke ĉar desegnaĵoj (kaj surskriboj) en marĝenoj de manskribaĵoj nomiĝas marĝennotoj, mia tatuo kun monstro el la psalmaro de Luttrello estas marĝena.

Открыл для себя чилийское розовое полусухое, и теперь мне нужен ящик его.
***
Сообразил, что рисунки (и надписи) на полях рукописей называются маргиналии, а значит, моя татуировка с чудищем из псалтыря Латрелла маргинальная.

@музыка: или eltrovis por min? или как-то ещё?

23:40 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
La vorto "strigo" france povas ankaŭ esti demonstrativon kaj signifi "mojosa", tio estas eble diri "tre strigo" aŭ "tute ne strigo".
***
Kiom gravaj estas odoroj por vi? Mia flarsenso estas sufiĉe meza (kvankam de fumado ĝi kvazaŭ pliboniĝas, estas tio eble? mi ne scias), sed nazkataro tuj senigas min rimarkebla parto de la informacio pri mondo — ne plej grava, sed interesa, kaj el sezonoj mi pli ŝatas printempon kaj aŭtunon ankoraŭ tial, ke tiam estas multegaj odoroj, kaj ne nur neĝo aŭ greso.
***
Mi serĉis termion de tapiro (36.5, kiel ĉe homoj), laŭvoje trovis Tapir Care Manual kun 65 paĝoj. Sesdek kvin! tio estas tri miajn diplomojn, kaj ĉio pri tapiroj kaj kiel ilin varti.

читать по-русски

15:50 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
mi sidas heime apenaŭ viva kaj malproksime distras kunulon en lekcio per la sagao pri tapiro, ankaŭ vin distros

сижу дома едва живой и удалённо развлекаю товарища на лекции сагой о тапире, вас тоже развлеку

изображение
+8

@музыка: kunulo -- вместе-человек

@настроение: замечательное слово

15:01 

Ĉiuj homoj en mia muzikaro estas mortinta | все люди в моём плейлисте мертвы

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
20:54 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
"Unu litro ne estas multe", — parolas duolingo al mi. Bone.
***
Hodiaŭ mi eksciis, ke la litero ł angle estas dark l. La malhela (aŭ eĉ tenebra!) lo!
***
Mi vidis la malgrandan knabinon en rozkoloraj botetoj, bunta lila kaj rozkolora lanugajako kun malsimpla ornamo, kaj ideale kongruanta en la koloroj karnavala masko kun plumoj.

читать по-русски

02:33 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Dunedaino? Donu duan!
mi enmuntis esperanton in mian capon sufiĉe, ke elpensi subtilajn lingvajn ŝercojn (vidu supre), ligi duan vorton daŭre ne povas.
***
Hodiaŭ mi eksciis, ke kazeo germane estas Quark, eksiis tion mi poste kiam legis pri tradiciaj kristnaskaj kukoj kun kvarkoj.

читать по-русски

23:12 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Poste frostoj tie ĉi fariĝis ĉirkaŭnulo kaj ĉio kovriĝis per nuboj kaj neĝo. Ĉielo estas tre hela, mi havas samtempe ne malpri ol tri ombroj de diversaj lanternoj kaj lampoj, odoras je aŭtuna arbaro poste pluvo (malseka pina ŝelo kaj seka herbo, ankau malseka), tuta superrigardata spaco estas plenega de malpeza mola lumo.

После морозов у нас здесь наступило околонуля и всё затянуло облаками и засыпало снегом. Небо очень светлое, у меня не меньше трёх теней одновременно от разных фонарей и ламп, пахнет осенним лесом после дождя (мокрая сосновая кора и сухая трава, тоже мокрая), всё обозримое пространство переполнено лёгким мягким светом.

@музыка: мокрая сухая трава

@настроение: чудеса языка

18:22 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi eksciis pro teknikon "boro" kaj nun volas tajlori el mia hejma pantalono sako por tekkomputilo — la malnova rompiĝis — kun baleno kaj aerfluoj, sed tiam hejme mi estus devigita esti sen pantalono, kaj mi ne estas edukita tiel. Se en mia nova laboro, pro kiun mi dum laciĝis paroli, sed poste, eble, rakontos, oni min ion pagos, mi aĉetus ruĝpandan piĵamon.

Узнал про технику "боро" и теперь хочу сшить из своих домашних штанов ноутбучную сумку — старая сломалась — с китом и воздушными течениями, но тогда дома придётся ходить без штанов, а я не так воспитан. Если на моей новой работе, про которую я пока устал говорить, но потом, может быть, расскажу, мне что-нибудь заплатят, куплю себе пижаму-красную панду.

10:14 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
kroĉetis dorsosakon @ surmetis sur la kapon


Nu, pli ĝuste, tio estas ĉirkaŭ la triono de dorsosako, sed lano dum finiĝis kaj ankaŭ mono por ĝin, kiam aperas, mi ĝin finkroĉetos.
***
Mi volas glukovri tute ĉirkaŭe per reproduktaj bildoj de Klee kaj tial sidi.

по-русски

@настроение: какой я на картинке ангельский получился, что значит свет и ракурс

18:42 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Hodiaŭ sonĝe mi eksplikis iun, kio estas numeroradiostacioj.
Сегодня во сне я объяснял кому-то, что такое номерные радиостанции.
***
Kaj ĉu vi komprenas, mi venis hejmen kaj fartas bone.
И вы понимаете, я прихожу домой и мне хорошо.

@темы: улыбающаяся рыба

00:00 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi jen ekpensis pri genraŝanĝo de Frank kaj Triŝa el "Kronikoj de Eho" kaj volas paroli pri tio. Imagu ĉiopovan mokeman sorĉistinon (kiu, interalie, ilustrus la tezo de Ĝuffin pri tio, ke Humgato ne rigardas, kiu kion havas sub skabo), kaj ŝian katon, kiu ŝi transsorĉis en homon, ke li helpu ŝin kun kuiraĵo, delikatan suplan junulon kun aŭro da gemuteco.

Я тут подумал про гендерсвап Франка и Триши из "Хроник Ехо" и хочу поговорить об этом. Представляете, всемогущая насмешливая ведьма (которая, кстати, проиллюстрировала бы тезис Джуффина о том, что Хумгат не смотрит, что у кого под скабой), и её кот, которого она превратила в человека, чтобы на кухне помогал, чуткий гибкий юноша с аурой уюта.

15:17 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Jen vi legas la postapokalipsan bildrakonton, kaj jen post dudek minutoj vi jam povas nomi kunparolanton bugrulo en la antikva skandinava per tri diversaj manieraj. Sed nur skribe — mi ne sciis, kien meti akcenton en vorto sorðinn.
***
Veturas la blua traktoro, veturigas plenan ĉaron da sakoj, ŝtopitaj per sekaj folioj.
***
En mia leksikono estas frazoj "granda delto", "malgranda delto" kaj " ronda delto" — respektive Δ, δ и ∂. Kaj kiel vi nomas ilin?

читать по-русски

19:17 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi forbruligis per fajrilo sekan tilian folion, flaris la fumon, sentis ion malfacile vortigeblan.
Сжёг на зажигалке сухой липовый лист, нюхал дым, чувствовал сложновербализуемое.
***
Jen la animacia filmo, kiu aŭdace movis de loko de mia-plej-amata-animacia-filmo-ĉiam Secret of Kells, sidiĝis apude kaj komencas leki sin.
Вот вам мультик, который решительно пододвинул с места моего-самого-любимого-мультика-вообще Secret of Kells, уселся рядом, и стал вылизываться.


22:04 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi parolis ion pri dek unu piperoj? Nun en mia hejmo, krom piperoj (du, mi disdonis restajn) kreskas bazilio, timiano, ĉambraj tomatoj kaj manĝebla krizantemo, ĝermas safranoj kaj imorteloj, kaj en la ikea lanterno kun kolorigitaj vitroj kreskas ia herbo*, kiun mi portas el arbaron.
***
Mi jam, ŝajne, menciis, ke en muziklernejo mi havis la mirakla instruisto pri fluto. Mi ne lernis de lin dece ludi, tial lerni ne volis kaj faris nenion, sed nun mi pensis, ke mi tute povis lerni de lin, kiel esti delikata kaj ĝoja kaj samtempe forta, aŭ almenaŭ memorfiksi, ke tio estas ebla.
***
Ĉielo plena de steloj.

читать по-русски

nun kun bildo|теперь с картинкой

*Mi eksciis: ne ia herbo, sed glekomo hederacea.
Узнал: не какая-то трава, а будра плющевидная.

@темы: флора и фауна

21:56 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi trovis bonegan nudelejon je distanco de kvin minutoj da paŝado de la instituto, nun mi devas ne elspezi tie la tuta manĝomono por monato.
Mi faras altan sciencon, mia nuna ĉefo kontraste al antaŭa povas doni klarajn taskojn, tio estas tre interesa, mi tre laciĝas. Mi ekĝermigis dek unu (dek unu!) ĉiliajn piperojn kaj intencas planti ion alian. Verŝajne, mi tro pensas pri mia genra aparteno. Estas tre varmege, sed ŝajne morgaŭ pluvos.
Mi estas tre feliĉa.

читать по-русски

@настроение: вам не нужен перец чили?

@темы: улыбающаяся рыба, флора и фауна

19:04 

Mi defendis diplomon | защитил диплом

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
изображение

aĉetis la ĉemizon por rolkostumado @ defendis diplomon en ĝin

купил рубашку для косплея @ защитил в ней диплом

@темы: и ландафшица десять томов

20:53 

Pri romantikon | Про романтику

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi pensis, ke iuj klasikej romantikaj gestoj ŝajnas al mi neakcepteblaj, ĉar mi ekstreme estimas personan spacon, tiel mian kiel aliulan, kaj tial se, ekzemple, mi vidus sub mia fenestro grafition "Mi amas vin, uzanto Cxezve!", mi ekĝojus al ĝin nur se mi ekzakte scius, kiu ĝin skribis, kaj fidus tiun personon, alimaniere mi sentos min tre malkomforte, ĉar la nekonata homo esperas ricevi min kaj scias, kie mi loĝas. Rakontu, ke vi pensas pri ĉi tion?

Подумал, что некоторые классические романтические жесты кажутся мне неприемлемыми, потому что я крайне ценю личное пространство, своё и чужое, и поэтому если бы, например, я увидел у себя под окном надпись "Я люблю тебя, юзер Cxezve!", я бы обрадовался ей только в том случае, если бы точно знал, кто её написал, и доверял бы этому человеку, в противном случае мне было бы очень неуютно, потому что неизвестный человек имеет на меня какие-то виды и знает, где я живу. Расскажите, как у вас с этим?

@настроение: "иметь виды" на эсперанто звучит ещё неприятнее, чем по-русски

14:55 

Verbaj rimoj

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mia dorso min doloras — Satano en ĝin ekloĝis.

У меня болит спина — в неё вселился Сатана.

@настроение: по-русски аккуратнее вышло

12:52 

Потом пришел Джон Кейдж и все испортил.
Mi havas du ekzamenojn morgaŭ, sed mi volas fari konfitaĵon el leontodoj, kiujn mi enkolektis merkrede, kaj poste iri en arbaron por pinkonusoj kaj nova filiko. Pli bone mi estus arbara sorĉisto.

У меня завтра два экзамена, а я хочу варить варенье из одуванчиков, которые я собрал в среду, а потом пойти в лес за сосновыми шишками и молодым папоротником. Лучше бы я был лесным колдуном.

может, прорастём ещё

главная